Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Formannskapet\Møte-2017-10-18
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre dokumenter    
- Forside Formannskapet 18.10.2017.pdf 82,2 KB Last ned
- Saksliste Formannskapet 18.10.2017.pdf 95,2 KB Last ned
PS 8117 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 13.09.17.pdf 404,2 KB Last ned
PS 8217 Referatsaker formannskapet 18.10.17.pdf 67,2 KB Last ned
PS 8317 Oppdatering av selskapsavtalen for Kristiansandsregionen brann og redning IKS - KBR.pdf 1,9 MB Last ned
PS 8417 Saksfremlegg - Lokal forskrift om tilsyn med bygninger og områder i Søgne kommune.pdf 1,2 MB Last ned
PS 8517 Samarbeidsavtale - Overføring av vigselsmyndighet til Kristiansand kommune.pdf 1,3 MB Last ned
PS 8617 Nye veinormal for Søgne kommune - vedtak.pdf 1,5 MB Last ned
PS 8717 Bredbånd og mobildekning nordvest i Søgne kommune.pdf 847,4 KB Last ned
PS 8817 Endring i reglement for godtgjørelse og regler for refusjon av økonomisk tap og dekning av utgifter for folkevalgte.pdf 361,4 KB Last ned
PS 8917 Ekspropriasjon for gjennomføring av Detaljregulering for del av Nodenesveien-Pålsnesveien - erverv av grunn til bygging av fortau langs FV 169, Nodenesveien.pdf 8 MB Last ned
PS 9017 Eiendomsskatt- søknad om utsatt gjennomføring av omtaksering.pdf 1,9 MB Last ned
PS 9117 Evaluering av ordning med elevombud i Søgne.pdf 140,6 KB Last ned
PS 9217 UTARBEIDELSE AV KULTURHISTORIE FOR SØGNE.pdf 2,3 MB Last ned
PS 9317 Tilskudd til rutekjøring fra Høllen til Borøya og Ny-Hellesund 2017 og 1. halvår 2018.pdf 150,6 KB Last ned
PS 9417 Kommunale reiser.pdf 224,9 KB Last ned
PS 9517 Søgne kommunes sommerfest 2017.pdf 133,9 KB Last ned
PS 9617 2. tertialrapport - Søgne kommune.pdf 2 MB Last ned
PS 9717 Eventuelt formannskapet 18.10.17.pdf 65,8 KB Last ned
RS 2417 Referat fra styremøte 15.09.17 - Knutepunkt Sørlandet 20072479.pdf 2 MB Last ned
RS 2517 Svar på søknad om støtte utover kulturmidler til å arrangere lag-NM 20171293.pdf 165,2 KB Last ned
Z møteprotokoll formannskapet 18.10.17.pdf 390,4 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune