Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Formannskapet\Møte-2017-09-13
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Formannskapet 13.09.2017.pdf 122,1 KB Last ned
- Offentlig saksliste Formannskapet 13.09.2017.pdf 14,1 KB Last ned
PS 6517 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 07.06.17.pdf 374,4 KB Last ned
PS 6617 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært møte i formannskapet 20.06.17.pdf 221,1 KB Last ned
PS 6717 Referatsaker formannskapet 13.09.17 - u.off.pdf 69,7 KB Last ned
PS 6817 Referatsaker formannskapet 13.09.17.pdf 70,2 KB Last ned
PS 6917 HMS-rapportering 2. kvartal 2017.pdf 250,1 KB Last ned
PS 7017 Ekspropriasjon for gjennomføring av Detaljregulering for del av Nodenesveien-Pålsnesveien - erverv av grunn til bygging av fortau langs FV 169, Nodenesveien.pdf 8 MB Last ned
PS 7117 Årsrapport 2016 Avfall Sør Holding AS.pdf 4,2 MB Last ned
PS 7217 Godkjenning av festeavtale mellom Stiftelsen Langenes arbeidskirke og Søgne kommune.pdf 4,2 MB Last ned
PS 7317 Rutekjøring fra Høllen til Borøya og Ny-Hellesund.pdf 150,5 KB Last ned
PS 7417 Rammer for arbeidet med Årsbudsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021.pdf 303,9 KB Last ned
PS 7517 Tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner 2. runde 2017.pdf 13,3 MB Last ned
PS 7617 Deltakelse i styrevervregisteret.pdf 164,4 KB Last ned
PS 7717 Saksfremlegg - Invitasjon til å delta i prosjektet Fornying og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing.pdf 571,6 KB Last ned
PS 7817 Helse- og omsorgsplan 2017-2030.pdf 1,4 MB Last ned
PS 7917 Ny politisk og administrativ styringsmodell for Knutepunkt Sørlandet Region Kristiansand.pdf 584,9 KB Last ned
PS 8017 Eventuelt formannskapet 13.09.17.pdf 67,5 KB Last ned
RS 1917 Europeisk mobilitetsuke og bilfri dag - brev til ordførere 20131502.pdf 494,9 KB Last ned
RS 2017 Oppfordring til innmelding i Lokalsamfunnsforeningen 20171757.pdf 156,1 KB Last ned
RS 2117 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Varodd AS 25.08.17 20061627.pdf 1,3 MB Last ned
RS 2217 Svar på søknad om dispensasjon for fartsbegrensning i sjø i Søgne ifm levering av leppefisk 20152634.pdf 197,5 KB Last ned
RS 2317 Protokoller fra generalforsamling - Avfall Sør AS og Avfall Sør Holding AS og protokoll fra selskapsmøte i Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen DA - mandag 12. juni 2017 20121794.pdf 1,1 MB Last ned
Z møteprotokoll formannskapet 13.09.17.pdf 775,8 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune