Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Formannskapet\Møte-2017-02-15
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Formannskapet 15.02.2017.pdf 104 KB Last ned
- Saksliste Formannskapet 15.02.2017.pdf 86,4 KB Last ned
PS 1217 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 17.01.17.pdf 257,4 KB Last ned
PS 1317 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært møte i formannskapet 20.01.17.pdf 203,1 KB Last ned
PS 1417 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært møte i formannskapet 26.01.17.pdf 206,5 KB Last ned
PS 1517 Referatsaker 15.02.16.pdf 69,2 KB Last ned
PS 1617 HMS-rapportering 4. kvartal 2016.pdf 157,2 KB Last ned
PS 1717 Debatthefte KS - strategikonferanse 2017.pdf 1,6 MB Last ned
PS 1817 Samhandling politikere og administrasjon.pdf 5,7 MB Last ned
PS 1917 Fastsetting og justering av kommunegrensen mellom Søgne og Songdalen kommuner ved Nepstadmyra.pdf 7,8 MB Last ned
PS 2017 Forslag til reviderte vedtekter for kommunale barnehager gjeldene fra mars 2017.pdf 571,8 KB Last ned
PS 2117 Eventuelt 15.02.16.pdf 66,8 KB Last ned
RS 417 Reforhandling av avtale. Brygge for «Ny-Hellesund bryggesameie, Prestebukta» 2012295.pdf 1,6 MB Last ned
RS 517 Invitasjon - KS lokaldemokratiundersøkelse 2017 20178.pdf 225,8 KB Last ned
RS 617 Innkalling til eiermøte i Agder Energi - fredag 17.02.17 - kl. 1000 - 1500 20162243.pdf 555,7 KB Last ned
RS 717 Tilsyn med beredskap i Søgne kommune - Oversendelse av endelig rapport 20161898.pdf 4,9 MB Last ned
RS 817 Tilbakemelding - Rapport etter tilsyn med beredskap i Søgne kommune 20161898.pdf 183,6 KB Last ned
RS 917 Beslutninger om endringer i lokal struktur - Agder politidistrikt 20104381.pdf 92 KB Last ned
Z Protokoll fra møte i formannskapet 15.02.17.pdf 144,1 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune