Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Formannskapet\Møte-2016-11-16
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Formannskapet 16.11.2016.pdf 143,3 KB Last ned
- Saksliste Formannskapet 16.11.2016.pdf 96,6 KB Last ned
PS 10916 Godkjenning av protokoll fra møte 19.10.16.pdf 279,6 KB Last ned
PS 11016 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 02.11.16.pdf 178,6 KB Last ned
PS 11116 Referatsaker 16.11.16.pdf 69 KB Last ned
PS 11216 HMS-rapportering pr. 3. kvartal 2016.pdf 135,7 KB Last ned
PS 11316 Revisjon av avløpsforskriften for Søgne kommune.pdf 30,2 MB Last ned
PS 11416 Rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel - oppstart av planarbeid og høring av planprogram.pdf 419,3 KB Last ned
PS 11516 Avtale om gjennomføring av rekkefølge gnr. 71 bnr. 116 - Gamle Lundevei øst.pdf 213,7 KB Last ned
PS 11616 Tangvall - Utbyggingsavtale infrastrukturtiltak.pdf 11 MB Last ned
PS 11816 Effektivisering av geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder - Agder politidistrikt.pdf 2,2 MB Last ned
PS 11916 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20.pdf 4 MB Last ned
PS 12016 Kommunale gebyrer og priser for 2017 som forvaltes av ingeniørvesenet - Vann, avløp, renovasjon, slamtømming, leie, parkering mv.pdf 779,4 KB Last ned
PS 12116 Saksfremlegg - Delegasjonsreglement Søgne kommune.pdf 397,5 KB Last ned
PS 12216 Eventuelt 16.11.16.pdf 66,7 KB Last ned
PS 12416 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært formannskap 09.11.16.pdf 190,6 KB Last ned
RS 3516 Rutiner for rammeavtaler - Avrop rammeavtaler og oppfølging av det politiske vedtaket om miljøvennlig innkjøp og lærlingordning 20162516.pdf 360,8 KB Last ned
RS 3616 Referatsak fra Plan- og miljøutvalget - rekkefølgekrav tursti Neverkilen 20141327.pdf 3,2 MB Last ned
RS 3716 Rapport 2016 samarbeid om barn og unge i Søgne kommune 20152720.pdf 1,3 MB Last ned
Z møteprotokoll fra formannskapet 16.11.16.pdf 262,3 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune