Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Formannskapet\Møte-2016-09-14
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Ekstraordinær generalforsamling Salemsveien 24 AS    
Andre Dokumenter    
- Forside Formannskapet 14.09.2016.pdf 136,7 KB Last ned
- Saksliste Formannskapet 14.09.2016.pdf 84 KB Last ned
PS 8316 Godkjenning av protokoll fra møte 24.08.16.pdf 233,7 KB Last ned
PS 8416 Referatsaker 14.09.16.pdf 66,7 KB Last ned
PS 8516 Avviksrapport august 2016.pdf 139,2 KB Last ned
PS 8616 Tildeling av enerett - næringsavfall fra kommunale bygg.pdf 106,6 KB Last ned
PS 8716 Barnehagebehovsplan 2016 - 2024.pdf 2,5 MB Last ned
PS 8716 Barnehagebehovsplan 2016-2024.pdf 2,4 MB Last ned
PS 8816 Høring avfallsplan 2017 - 2020 - Avfall Sør.pdf 2,4 MB Last ned
PS 8816 Høring avfallsplan 2017-2020 - Avfall Sør.pdf 2,4 MB Last ned
PS 8916 Lagring av opptak fra politiske møter.pdf 108,7 KB Last ned
PS 9016 Vederlagsberegning ved korttidsopphold.pdf 273,9 KB Last ned
PS 9116 Rammer for arbeidet med Årsbudsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020.pdf 494,4 KB Last ned
PS 9216 Behandling av søknader om støtte som faller utenfor kulturmidler.pdf 126,4 KB Last ned
PS 9316 Strategiplan for tilsyn i byggesaker.pdf 392,2 KB Last ned
PS 9416 Eventuelt 14.09.16.pdf 64,3 KB Last ned
PS 9516 Justering av innskuddsbeløp - reforhandling av avtale med Høllen og Solta Båthavn.pdf 1,5 MB Last ned
RS 2516 Retting av plandokumenter til kommunedelplanen for Tangvall 20141569.pdf 118,1 KB Last ned
RS 2616 Møtereferat - 116 - Styringsgruppe Tjenesteenhetsstruktur Agder - Nærpolitireformen Agder 20104381.pdf 323,7 KB Last ned
RS 2716 Søknad om kommunebidrag - TV-aksjonen NRK 2016 Røde Kors 20161451.pdf 235,8 KB Last ned
RS 2816 Invitasjon til Årets lokale klimatiltak 2016 20162058.pdf 370,3 KB Last ned
RS 2916 Høring - Kommunelovutvalgets utredning 2016 4 2016142.pdf 7,1 MB Last ned
RS 3016 Rutiner for rammeavtaler, avrop rammeavtaler og oppfølging av det politiske vedtaket om miljøvennlig innkjøp og lærlngordning 20162516.pdf 188,4 KB Last ned
Z møteprotokoll fra møte i formannskapet 14.09.16.pdf 547,2 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune