Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Formannskapet\Møte-2016-06-15
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Formannskapet 15.06.2016.pdf 87 KB Last ned
- Saksliste Formannskapet 15.06.2016.pdf 77,2 KB Last ned
PS 5916 Godkjenning av protokoller fra møter 18.05.16 og 08.06.16.pdf 386,3 KB Last ned
PS 6016 Referatsaker 15.06.16.pdf 66,5 KB Last ned
PS 6116 Tildelingskriterier av kommunale tjenester innen pleie- og omsorg.pdf 2 MB Last ned
PS 6216 Avviksrapport mai 2016.pdf 104,2 KB Last ned
PS 6316 Fordeling av økt bevilgning Søgne omsorgsenter.pdf 290,5 KB Last ned
PS 6416 Avtale om opparbeidelse av vann og VA-anlegg i delfeltene B3 - B7, Pålsneset i Søgne.pdf 4,1 MB Last ned
PS 6516 Vurdering av tilleggsforslag til planstrategien.pdf 311,8 KB Last ned
PS 6616 Søknad om dispensasjon fra fartsgrense i sjø - Try rør.pdf 164,2 KB Last ned
PS 6716 Transportetatenes grunnlagsdokument NTP 2019-29, høringsuttalelse fra Søgne kommune.pdf 11,2 MB Last ned
PS 6816 Opprettelse av kommunalt næringsråd.pdf 131,5 KB Last ned
PS 6916 Rapport - oppfølging av politiske vedtak.pdf 204,2 KB Last ned
PS 7016 1. tertialrapport 2016 - Søgne kommune.pdf 1,9 MB Last ned
PS 7116 Ny legevaktsavtale med legene i Søgne og Songdalen samt ny avtale med legevakta i Kristiansand.pdf 1,4 MB Last ned
PS 7216 Framtidig kommunestruktur.pdf 18,6 MB Last ned
PS 7316 Eventuelt 15.06.16.pdf 63,7 KB Last ned
RS 1616 Høringsnotat om oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv. 2016142.pdf 2 MB Last ned
RS 1716 Utbyggingsavtale vedrørende utbygging av del av reguleringsplan for Tangvall nord 20152720.pdf 4,5 MB Last ned
zForeløpig protokoll fra møte i formannskapet 15.06.16.pdf 442,8 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune