Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Formannskapet\Møte-2016-05-18
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Formannskapet 18.05.2016.pdf 93,5 KB Last ned
- Saksliste Formannskapet 18.05.2016.pdf 79,1 KB Last ned
PS 4116 Godkjenning av protokoller fra møter 20.04.16 og 04.05.16.pdf 345,5 KB Last ned
PS 4216 Referatsaker 18.05.16.pdf 67,4 KB Last ned
PS 4416 Sluttbehandling - Kommunedelplan for Tangvall.pdf 67,2 MB Last ned
PS 4516 Avviksrapport - mars april 2016.pdf 113,2 KB Last ned
PS 4616 Mangfold og likstillingsmelding 2015.pdf 2,3 MB Last ned
PS 4716 Permanent drift av Solstrålen barnehage.pdf 177,9 KB Last ned
PS 4816 Tilstandsrapporten 2015.pdf 1,1 MB Last ned
PS 4916 Kommunereform - tidsplan for avslutningsfasen.pdf 91,9 KB Last ned
PS 5016 Regional planstrategi for Agder 2016 - 2020 - høringsuttalelse.pdf 716,7 KB Last ned
PS 5116 Høring - Samferdselspakke Kristiansandsregionen fase 1 - forlengelse av bompengeperioden.pdf 8,2 MB Last ned
PS 5216 Parkering ved Søgne Hovedkirke.pdf 1,6 MB Last ned
PS 5316 Årsmelding 2015 - Søgne kommune.pdf 6 MB Last ned
PS 5416 Årsregnskap 2015 - Søgne kommune.pdf 1,7 MB Last ned
PS 5516 Vurdering av flytting av bygningene til Søgne bygdemuseum på Lunde.pdf 195 KB Last ned
PS 5616 Vurdering om kommunalt drevet akuttmottak til asylsøkere ved masseankomster.pdf 101,2 KB Last ned
PS 5716 Eventuelt 18.05.16.pdf 64,9 KB Last ned
RS 1416 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport saksbehandling i barnevernstjenesten 20151091.pdf 2,3 MB Last ned
RS 1516 Vederlagsberegning korttidsopphold Enhet for Institusjonstjenester 20161440.pdf 136,5 KB Last ned
z protkoll 18.05.16 oppdatert 06.06.16.pdf 648,9 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune