Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Formannskapet\Møte-2016-02-17
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Formannskapet 17.02.2016.pdf 91,5 KB Last ned
- Saksliste Formannskapet 17.02.2016.pdf 75,9 KB Last ned
PS 1016 HMS rapport pr. 08.02.16.pdf 224,1 KB Last ned
PS 1116 Høringsuttalelse om forslag til nytt inntektssystem for kommunene.pdf 2,6 MB Last ned
PS 1216 Økt tilbud om barnehageplasser i Søgne kommune.pdf 90,5 KB Last ned
PS 1316 KS Strategikonferanse 2016 - politisk behandling av debatthefte.pdf 1,1 MB Last ned
PS 1416 Innspill til planprogram for regional plan for kollektivtrafikken i Kristiansandsregionen 2017-30 - Sync Conflict(Wed, 04 Oct 2017 11-09-53 GMT).pdf 6,9 MB Last ned
PS 1416 Innspill til planprogram for regional plan for kollektivtrafikken i Kristiansandsregionen 2017-30.pdf 6,9 MB Last ned
PS 1516 Utlysing av stilling som elevombud i Søgne og oppnevning av tilsettingsutvalg.pdf 115,4 KB Last ned
PS 1616 Framtidig kommunestruktur - folkeavstemning ifm kommunesammenslåing.pdf 99,5 KB Last ned
PS 1716 Vedtak av planstrategi for Søgne kommune 2016 - 2019 - Sync Conflict(Wed, 04 Oct 2017 11-09-53 GMT).pdf 3 MB Last ned
PS 1716 Vedtak av planstrategi for Søgne kommune 2016 - 2019.pdf 3 MB Last ned
PS 1816 Eventuelt 17.02.16.pdf 64,1 KB Last ned
PS 816 Godkjenning av protokoll fra møte 20.01.16.pdf 228,9 KB Last ned
PS 916 Referatsaker 17.02.16.pdf 66,9 KB Last ned
RS 416 Utkast til intensjonsavtale K2 pr. 02.02.16 2016168.pdf 350,7 KB Last ned
RS 516 Utkast til intensjonsavtale K5 pr. 03.02.16 2016167.pdf 680,6 KB Last ned
RS 616 Regional planstrategi for Agder 2016-2020 - Invitasjon til å gi innspill til planstrategiarbeidet og kunnskapsgrunnlaget 2012522.pdf 242,3 KB Last ned
RS 716 Søknad om ekstra belønningsmidler 2016 - Kristiansandsregionen er invitert til å søke på midler utlyst fra Samferdselsdepartementet 2016369.pdf 4,9 MB Last ned
z_møteprotokoll møte i formannskapet 170216_utkast.pdf 379,4 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune