Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Formannskapet\Møte-2015-12-02
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Formannskapet 02.12.2015.pdf 88,2 KB Last ned
- Saksliste Formannskapet 02.12.2015.pdf 79,8 KB Last ned
PS 10015 Åsbudsjett 2016 - Økonomiplan 2016-2019.pdf 7,1 MB Last ned
PS 10115 Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2016.pdf 213,9 KB Last ned
PS 10215 Søknad om midlertidig nedsettelse av eiendomsskatt for GB 157 på Langens i Søgne.pdf 114 KB Last ned
PS 10315 Forslag til møteplan 2016.pdf 133,6 KB Last ned
PS 10415 Førstegangsbehandling - Kommunedelplanen for Tangvall.pdf 28,5 MB Last ned
PS 10515 Ny revidering av reglementer for tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget, formannskapet og kommunestyret.pdf 95 KB Last ned
PS 10615 Eventuelt 02.12.15.pdf 63,8 KB Last ned
PS 9615 Godkjenning av protokoll fra møte 18.11.15.pdf 201,8 KB Last ned
PS 9715 Referatsaker 02.12.15.pdf 66,6 KB Last ned
PS 9815 Helhetlig plan for bosetting og inkludering av flyktninger i Søgne 2016-2019.pdf 1,8 MB Last ned
PS 9915 Rullering av idrettens handlingsprogram 2016-2019.pdf 362,1 KB Last ned
RS 2015 Tilbakemelding på søknad om fritak for bebyggelsen beliggende i foreslått fredet område i Ny-Hellesund i Søgne 20104317.pdf 464,8 KB Last ned
RS 2115 Avslag fra Fylkesmannen på godkjenning av kommunal lånegaranti for lån til Returkraft AS 20113736.pdf 464 KB Last ned
RS 2215 Store utfordringer krever felles mobilisering 20153077.pdf 468,7 KB Last ned
RS 2315 UDI oppfordrer kommuner til å drive asylmottak 20153077.pdf 328,4 KB Last ned
RS 2415 Anmodning om bosetting av flyktninger for 2016 - planbrev for 2017 20152437.pdf 146,6 KB Last ned
RS 2515 Informasjonsskriv til de folkevalgte i Agder og Rogaland - nedleggelse av Sjøheimevernet 2008699.pdf 232,7 KB Last ned
z protokoll 02.12.15.pdf 1,2 MB Last ned
z_Politisk møteplan 2016.pdf 162,2 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune