Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Formannskapet\Møte-2015-02-18
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre Dokumenter    
- Forside Formannskapet 18.02.2015.pdf 71,9 KB Last ned
- Saksliste Formannskapet 18.02.2015.pdf 48,8 KB Last ned
PS 1015 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 21.01.15.pdf 197,8 KB Last ned
PS 1115 Interkommunalt barnevern Knutepunkt Sørlandet..pdf 902 KB Last ned
PS 1215 Utbyggingsavtaler med private utbyggere - overføring av justeringsrett og -plikt etter merverdiavgiftsloven.pdf 112,4 KB Last ned
PS 1315 Nytt økonomireglement for Søgne kommune.pdf 2 MB Last ned
PS 1415 Fastsetting av satser for finansiering av ikke-kommunale barnehager.pdf 101,4 KB Last ned
PS 1515 Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune.pdf 385,1 KB Last ned
PS 1615 Revidert utlånsreglement for Søgne bibliotek.pdf 175,2 KB Last ned
PS 1715 Overføring av skatteinnkrevingen fra kommunene til staten - høring.pdf 429,2 KB Last ned
PS 1815 Søknad om bruk av parkeringsareal i Høllen til restaurant - prinsippavklaring.pdf 1,4 MB Last ned
PS 1915 Husleie i kommunale utleieboliger - markedsleie.pdf 108,8 KB Last ned
PS 2015 Retningslinjer for tildeling av jubileumsgaver til lag og foreninger.pdf 520,6 KB Last ned
PS 2115 Salg av kommunal eiendom GB 7293, Høgskoleveien 16 A, B, C i Søgne.pdf 256,7 KB Last ned
PS 2215 Vurdering av datostyrt fartsbegrensning i Høllefjorden - endring av lokal forskrift.pdf 281,8 KB Last ned
PS 2315 Eventuelt 18.02.15.pdf 65,4 KB Last ned
PS 2415 Høringsuttalelse - konkretisering av skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030..pdf 240,1 KB Last ned
Z Møteprotokoll formannskapet 18.02.15.pdf 183,3 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune