Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Formannskapet\Møte-2014-10-22
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre dokumenter    
- Forside Formannskapet 22.10.2014.pdf 65,6 KB Last ned
- Saksliste Formannskapet 22.10.2014.pdf 51,9 KB Last ned
PS 10614 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 17.09.14.pdf 210,9 KB Last ned
PS 10714 Referatsaker formannskapet 22.10.14.pdf 67,7 KB Last ned
PS 10814 Tertialrapport for 2. tertial - Søgne kommune.pdf 1,3 MB Last ned
PS 10914 Utredning av skolestrukturen i Søgne - arealbehov.pdf 147,8 KB Last ned
PS 11014 Innsparingskrav - nedleggingomklassifisering av veger - 3. gangs behandling.pdf 138,9 KB Last ned
PS 11114 Kommunale gebyrer 2015 - Vann, avløp, renovasjon, slamtømming, havnlager og parkering m.m..pdf 420,2 KB Last ned
PS 11214 Endring av planprogram for E 39 Volleberg - Døle bru.pdf 299,5 KB Last ned
PS 11314 Utredningen om kapellet i Ny-Hellesund.pdf 107,6 KB Last ned
PS 11414 Kjøp av kommunal grunn - Tilleggsareal til GB 23861 Aksteveien 21 i Søgne.pdf 157,8 KB Last ned
PS 11514 Utleiereglementet for torvet på Tangvall.pdf 1,3 MB Last ned
PS 11614 Utviklingsplan 2030 - Sørlandet sykehus HF - høringsuttalelse fra Søgne kommune.pdf 153,4 KB Last ned
PS 11814 Eventuelt 22.10.14.pdf 64,8 KB Last ned
PS 11914 Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen.pdf 2 MB Last ned
RS 2714 Nytt rundskriv (H- 814) til lov 15. juni 2001 nr 70 om fastsetting ( fastsetjing ) og endring av kommune- og fylkesgrenser ( inndelingslova ) 201483.pdf 1,4 MB Last ned
Z møteprotokoll fra møte i formannskapet 22.10.14.pdf 175,5 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune