Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Formannskapet\Møte-2014-08-27
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Formannskapet 27.08.2014.pdf 66 KB Last ned
- Saksliste Formannskapet 27.08.2014.pdf 50,2 KB Last ned
PS 8114 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 11.06.14.pdf 222,8 KB Last ned
PS 8214 Referatsaker 27.08.14.pdf 68,5 KB Last ned
PS 8314 Foreløpige rammer for arbeidet med økonomiplan 2015-2018.pdf 266,7 KB Last ned
PS 8414 Interkommunalt samarbeid om Barnevernstjeneste og PPT - Utgiftsfordeling.pdf 102,5 KB Last ned
PS 8514 Innsparingskrav - nedlegging omklassifisering av veger - 2 gangs behandling.pdf 136,2 KB Last ned
PS 8614 Kommunedelplan for Tangvall - vedtak av planprogram.pdf 9,2 MB Last ned
PS 8714 Oversendelse av planprogram til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.pdf 13,5 MB Last ned
PS 8814 Søknad om forhåndstilsagn til kjøp av del av kommunal grunn GB 23103 i Høllen.pdf 545 KB Last ned
PS 8914 Avtale om opparbeidelse av nytt parkeringsareal til bruk arrangementer ved Søgne hovedkirke.pdf 339,7 KB Last ned
PS 9014 Eventuelt 27.08.14.pdf 65,9 KB Last ned
PS 9114 Kommunedelplan E 39 - Ytre ringvei Vige - Volleberg - høringsuttalelse fra Søgne kommune.pdf 4,7 MB Last ned
RS 2414 Praktiske endringer etter ny tobakkskadelov fra 1. juli 2014 2012184.pdf 170,8 KB Last ned
RS 2514 Avslag på søknad - forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år 20141423.pdf 442,7 KB Last ned
RS 2614 Kunngjøring av oppstart av arbeid med endring (mindre justeringer) av regional plan for senterstruktur og handel og høring av planprogram i Aust-Agder fylkeskommune. 201422.pdf 2 MB Last ned
Z møteprotokoll formannskapet 27.08.14.pdf 148,5 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune