Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Formannskapet\Møte-2014-06-11
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre dokumenter    
- Forside Formannskapet 11.06.2014.pdf 74,8 KB Last ned
- Saksliste Formannskapet 11.06.2014.pdf 52,2 KB Last ned
PS 6514 Godkjenning av protokoll fra formannskapet 14.05.14.pdf 70 KB Last ned
PS 6614 Referatsaker 11.06.14.pdf 67,7 KB Last ned
PS 6714 Tertialrapport - 1. tertial 2014 - Søgne kommune.pdf 1,6 MB Last ned
PS 6814 Fastsettelse av satser for tilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2013.pdf 813 KB Last ned
PS 6914 Fastsettelse av satser for finansiering av ikke-kommunale barnehager i 2014.pdf 101,2 KB Last ned
PS 7014 Sluttbehandling av planprogram for kommunedelplan E39 Volleberg - Døle bru.pdf 23,5 MB Last ned
PS 7114 Fremtidig kommunereform - lokal prosess.pdf 204,7 KB Last ned
PS 7214 Strategisk Næringsplan for Kristiansandsregionen - høringsforslag.pdf 2,5 MB Last ned
PS 7314 Søknad om reduksjon i eiendomsskatten for GB 218 Døbla i Ny-Hellesund, Søgne.pdf 750,5 KB Last ned
PS 7414 Omdisponering av investeringsmidler - Åros strandsti.pdf 78,1 KB Last ned
PS 7514 Statusrapport Hovedplan avløp - handlingsplan 2012-2016.pdf 168,9 KB Last ned
PS 7614 Nytt reservevannverk for Søgne kommune..pdf 758,8 KB Last ned
PS 7714 Søgne kommunes innspill til fredningsforslag for Ny-Hellesund kulturmiljø.pdf 20 MB Last ned
PS 7814 Utbygging av felles- og lekearealer på Tangvall.pdf 4,4 MB Last ned
PS 7914 Eventuelt 11.06.14.pdf 65 KB Last ned
PS 8014 Kjøp av forsvarsbunker på Åros - gnr 20 bnr 134.pdf 81,9 KB Last ned
RS 1814 Høring - Lov om godkjenning av låneopptak i forkant av kommunereformen 201422.pdf 5,8 KB Last ned
RS 1914 Ladning av elbil 20141050.pdf 195,2 KB Last ned
RS 2014 Alkoholsalg til mindreårige 20141957.pdf 1,9 MB Last ned
RS 2114 Søppel langs sykkelstier i Søgne 20102746.pdf 320,1 KB Last ned
RS 2214 Spørsmål om amnesti for sjøboder i Søgne kommune 20142071.pdf 98,2 KB Last ned
Z Møteprotokoll fra møte i formannskapet 11.06.14.pdf 148,5 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune