Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Formannskapet\Møte-2014-04-23
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre dokumenter    
- Forside Formannskapet 23.04.2014.pdf 92,8 KB Last ned
- Saksliste Formannskapet 23.04.2014.pdf 52,3 KB Last ned
PS 3214 Godkjenning av protokoll fra møte 19.03.14.pdf 263,5 KB Last ned
PS 3314 Referatsaker.pdf 67,2 KB Last ned
PS 3614 Oppfølging av budsjettvedtak om innsparing i administrasjonen.pdf 566,9 KB Last ned
PS 3714 Prioritering av plansaker.pdf 461,2 KB Last ned
PS 3814 Kommunedelplan for Tangvall - oppstart av planarbeid, behandling av planprogram.pdf 1,2 MB Last ned
PS 3914 Utredning vedrørende ulike alternativer i forbindelse med nytt 50 % driftstilskudd for fysioterapeuter.pdf 1,5 MB Last ned
PS 4014 Utredning av kostnader vedrørende Terapibassenget ved Søgne omsorgssenter.pdf 130 KB Last ned
PS 4114 Anmodning om bosetting av enslige mindreårige flyktninger i perioden 2014-2016.pdf 630,4 KB Last ned
PS 4214 Husleie i kommunale utleieboliger - markedsleie.pdf 106,9 KB Last ned
PS 4314 Konsekvenser av evt. opphevelse av boplikt i den landfaste delen av Søgne kommune..pdf 106,7 KB Last ned
PS 4414 Revidering av forvaltningsplanen for skjærgårdsparken i Søgne med handlingsplan for 2014-2018..pdf 4,8 MB Last ned
PS 4514 Statusrapport pr. 24.2.14 - Avfallsplan for Avfall sør husholdning 2013-2016.pdf 295,1 KB Last ned
PS 4614 Mangfold- og likestillingsmelding 2013.pdf 798,5 KB Last ned
PS 4714 Høringsuttalelse til varsel om planoppstart Regional transportplan Agder.pdf 1,6 MB Last ned
PS 4814 Høringsuttalelse om fylkeskommunens VINN - planprosess om verdiskapning og innovasjon.pdf 1,8 MB Last ned
PS 4914 Eventuelt 23.04.14.pdf 64,9 KB Last ned
RS 1414 Årsmøte Visit Sørlandet 28.03.14 2007925.pdf 8,1 MB Last ned
RS 1514 Oppstart av planarbeid for Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 20141385.pdf 620,6 KB Last ned
RS 1614 Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015 20141423.pdf 417,6 KB Last ned
Z Møteprotokoll formannskapet 23 04.14pdf.pdf 269,5 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune