Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Formannskapet\Møte-2014-02-19
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Formannskapet 19.02.2014.pdf 65,7 KB Last ned
- Saksliste Formannskapet 19.02.2014.pdf 51 KB Last ned
PS 1214 Godkjenning av protokoll fra formannskapet 22.01.14.pdf 218,8 KB Last ned
PS 1314 Referatsaker 19.02.14.pdf 67,1 KB Last ned
PS 1414 E39 Volleberg - Døle bru. Utlegging av planprogram på høring.pdf 55,4 MB Last ned
PS 1514 Høringsuttalelse til rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk.pdf 8,8 MB Last ned
PS 1614 Søknad om kjøp av kommunal grunn som tillegg til GB 20361 i Søgne.pdf 538,8 KB Last ned
PS 1714 Søknad om kjøp av grunn i Konvalldalen - GB 19332.pdf 972,9 KB Last ned
PS 1814 Gjennomgang av Enhet for Institusjonstjenester.pdf 178,8 KB Last ned
PS 1914 FORSLAG OM ENDRING AV REGSKAPSSPRÅK FRA NRS (FØRING ETTER REGNSKAPSLOVEN) TIL GKRS (FØRING ETTER KOMMUNELOVEN) FOR KRISTIANSANDREGIONEN BRANN OG REDNING IKS (KBR).pdf 144,6 KB Last ned
PS 2014 Eventuelt 19.02.14.pdf 64,8 KB Last ned
RS 214 Fylkesmannens behandling - klage på Søgne kommunes vedtak om stans av drift av storkjøkken gårdskafe gårdsbutikk - GB 7223 - Salemsveien 2 2013517.pdf 999,5 KB Last ned
RS 314 Anmodning om fritak for eiendomsskatt for området i Ny-Hellesund som omfattes av midlertidig fredning 20104317.pdf 96,2 KB Last ned
RS 414 Vedrørende avtale om bygging av brygge i Prestebukta for fastboende i Ny-Hellesund 2012295.pdf 100,2 KB Last ned
RS 514 Forslag til uttalelse - grunnlovsfesting av det lokale folkestyret 20121832.pdf 981,9 KB Last ned
RS 614 Omgjøring av eksisterende landskapsvernområder på Vest-Agder kysten til nasjonalpark 2014748.pdf 267,3 KB Last ned
RS 714 Oversendelse av ny versjon - tilsynsrapport - skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø 2013 - Langenes skole 20131641.pdf 666,6 KB Last ned
RS 814 Oversendelse av endelig tilsynsrapport - Tinntjønn skole 20131640.pdf 752,9 KB Last ned
RS 914 Stor motstand mot ny skytebane i Årdalen (Dahl) 2011423.pdf 531,7 KB Last ned
Z Møteprotokoll formannskapet 19.02.14.pdf 188,2 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune