Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Formannskapet\Møte-2013-08-28
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre dokumenter til møtet    
- Forside Formannskapet 28.08.2013.pdf 76,4 KB Last ned
- Saksliste Formannskapet 28.08.2013.pdf 57,1 KB Last ned
PS 8713 Godkjenning av protokoll fra møte 18.06.2013.pdf 184 KB Last ned
PS 8813 Referatsaker.pdf 68,3 KB Last ned
PS 8913 Søknad om samtykke til å la byggverk stå på kommunal grunn GB 1837, Linnegrøvann i Søgne.pdf 703,7 KB Last ned
PS 9013 Ekspropriasjon av rettigheter til anleggelse av ny strandsti på Åros i Søgne - GB 2026.pdf 653,7 KB Last ned
PS 9113 Sentrumsnær lysløpe.pdf 13,6 MB Last ned
PS 9213 Avfallsplan - Avfall sør husholdning - 2013 -2016.pdf 3 MB Last ned
PS 9313 Revisjon av avtale om felles kloakkrenseanlegg for Søgne og Songdalen.pdf 169,9 KB Last ned
PS 9413 Ny avtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om felles interkommunal ordning for grunnleggende norskopplæring for nyankomne innvandrere.pdf 107,6 KB Last ned
PS 9513 Fastsetting av satser for finansiering av private barnehager i 2013.pdf 109,9 KB Last ned
PS 9613 Gjennomgang av rutiner og nettpraksis i henhold til resultatene i Åpenhetsindeksen.pdf 139,3 KB Last ned
PS 9713 Eventuelt.pdf 65,9 KB Last ned
RS 3413 Forespørsel om rehabilitering - gjengroing av Ytrekilen 20121912.pdf 332 KB Last ned
RS 3513 Vurdering av lovligheten av et vedtak - Eierskap av veilys langs fylkesvei 2012458.pdf 383,2 KB Last ned
RS 3613 Svar - Nødhavn i Høllefjorden 20082698.pdf 189,9 KB Last ned
RS 3713 Lov om statsbidrag til anlegg av skytebane 20132071.pdf 64,8 KB Last ned
RS 3813 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer - NOU 20139 - høring 2013114.pdf 162,9 KB Last ned
RS 3913 Vedtak om 110-tilknytning for kommunene i Agder og Telemark politidistrikt 2013384.pdf 160,5 KB Last ned
RS 4013 Møtereferat nr. 2 - 04.06.13 - Koordineringsgruppa - E39 Lindelia-Livold 201396.pdf 5,8 MB Last ned
RS 4113 Protest mot traseforslag - Lunde Vest - 250 underskrifter 201396.pdf 4 MB Last ned
RS 4213 Utleie kommunal grunn 20132072.pdf 47,8 KB Last ned
RS 4313 Tilsagn - statsbusjettet kap. 1427 post 30 - sikring av Paradisbukta GB 1211 som statlig friluftsområde for allmennheten 20112098.pdf 1,2 MB Last ned
Z Møteprotokoll 28.08.13.pdf 183,6 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune