Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Formannskapet\Møte-2013-05-08
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Formannskapet 08.05.2013.pdf 70,3 KB Last ned
- Saksliste Formannskapet 08.05.2013.pdf 54,3 KB Last ned
PS 4613 Godkjenning av protokoll fra møte 03.04.13.pdf 192 KB Last ned
PS 4713 Referatsaker.pdf 68,3 KB Last ned
PS 4813 IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune.pdf 256,8 KB Last ned
PS 4913 Godtgjørelse for medlemmer av stemmestyret og tellekorps til Stortingsvalget 2013 og framtidige valg..pdf 80,2 KB Last ned
PS 5013 Søknad om fritak leieutgifter - Hølledagene 2013.pdf 401 KB Last ned
PS 5113 Søknad om fritak for eiendomsskatt for GB 118 i Ny-Hellesund.pdf 103,7 KB Last ned
PS 5213 Utbyggingsavtale for Krossnestunet, Åros i Søgne.pdf 1,1 MB Last ned
PS 5313 Søknad om leie av kommunal grunn (uteområde) i Høllen.pdf 916,1 KB Last ned
PS 5413 Årsmelding 2012, Søgne kommune.pdf 3,3 MB Last ned
PS 5513 Årsregnskap 2012 - Søgne kommune.pdf 5,2 MB Last ned
PS 5613 Finansforvaltning i 2012 - Søgne kommune.pdf 1,7 MB Last ned
PS 5713 INFORMASJON OM SAMHANDLINGSREFORMEN KNYTTET TIL RUSPSYKIATRI.pdf 136,3 KB Last ned
PS 5813 Kostnader fortau, veiomlegging og avløp Hølleveien.pdf 415,8 KB Last ned
PS 5913 Interkommunalt samarbeid oppmålingstjenester.pdf 74,4 KB Last ned
PS 6013 Eventuell innløsning GB 697.pdf 2,1 MB Last ned
PS 6113 Forslag til delegering av myndighet etter motorferdselsloven §6 og forskrift for motorkjøretlyer i utmark etc. §6.pdf 101,6 KB Last ned
PS 6213 Behandling av søknad fra André Hognestad om motorferdsel i utmark - Øygarden.pdf 1 MB Last ned
PS 6313 Behandling av søknad om motorferdsel i utmark - Øygarden.pdf 1,2 MB Last ned
PS 6413 Eventuelt.pdf 66 KB Last ned
RS 2213 Protokoll - Generalforsamling 04.04.2013 - Torvmoen AS 20061545.pdf 261,1 KB Last ned
RS 2313 Svar til Bernt Daland om habilitetsvurdering 20062064.pdf 141,3 KB Last ned
RS 2413 Oversendelse av mail fra Agder Energi vedr. høyspentlinjene 20131559.pdf 140 KB Last ned
RS 2513 Agder Energi ber Solta båthavn om økonomisk støtte - kraftlinje som krysser båthavnas areal i Solta bør legges i jorda - Høllen og Solta Båthavn 20131559.pdf 172,2 KB Last ned
RS 2613 Nødhavner i Søgne 20082698.pdf 65,3 KB Last ned
RS 2713 Merknad til opparbeidelse av nye turstier over GB 120 - Ny-Hellesund 20123230.pdf 609,9 KB Last ned
RS 2813 Referat fra møte den 264-13 med Søgne Seniorsenter 20121113.pdf 85,2 KB Last ned
RS 2913 Vedtatte, forhåndsvurderte nødhavner i Oslo og Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder 20082698.pdf 1,7 MB Last ned
RS 3013 Informasjon om prosessen rundt omorganiseringen av 110-regionene 2013384.pdf 285,8 KB Last ned
RS 3113 Forespørsel vedrørende ventebu - bussbu på Frøysland 201258.pdf 350 KB Last ned
RS 3213 Saksprotokoll Eventuelt PS 5613 plan- og miljøutvalget 13.03.13 reklamefinansiert offentlig toalett ønskes utredet 20131264.pdf 73,5 KB Last ned
Z Protokoll fra møtet 08.05.2013.PDF 132,2 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune