Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Formannskapet\Møte-2013-03-06
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Formannskapet 06.03.2013.pdf 72,2 KB Last ned
- Saksliste Formannskapet 06.03.2013.pdf 50,3 KB Last ned
PS 2713 Godkjenning av protokoll fra møte.pdf 217,6 KB Last ned
PS 2813 Referatsaker.pdf 67,6 KB Last ned
PS 2913 Boligbyggeprogram 2013 -19.pdf 291,8 KB Last ned
PS 3013 Revidering av beredskapsplan for Søgne kommune.pdf 4,4 MB Last ned
PS 3113 Kjøp av del av felt C3 i Årosskogen.pdf 1,9 MB Last ned
PS 3213 FELLES LEGEVAKT SØGNE-SONGDALEN - MANDAT OG ORGANISERING AV ARBEIDET VIDERE.pdf 84,8 KB Last ned
PS 3313 Endring av Søgne kommunes finansreglement.pdf 244,1 KB Last ned
PS 3413 Forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak.pdf 131 KB Last ned
PS 3513 Eventuelt.pdf 65,7 KB Last ned
PS 3613 Dom i Kristiansand Tingrett 12-152831TVI-KISA22 - Spørsmål om anke.pdf 71,3 KB Last ned
RS 1113 Møteprotokoll fra ATP-utvalget 15.02.2013 20051457.pdf 176,6 KB Last ned
RS 1213 Oversendelse av saksprotokoll - Meklingsprotokoll kommuneplan 2011836.pdf 505,7 KB Last ned
RS 1313 Ekspropriasjon av areal vedr. regulering av fortau langs deler av fv 169 og 170 2013877.pdf 560,4 KB Last ned
RS 1413 Beskrivelse av prosjekt Kommunal øyeblikkelig hjelp, 1. revidert utgave, 29.01.2013 20113363.pdf 335,9 KB Last ned
RS 1513 Rapport - Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold 20113363.pdf 1,1 MB Last ned
RS 1613 Folkehelseprofil 2013 - Søgne 2013395.pdf 1,4 MB Last ned
RS 1713 Vedtak om fastsettelse av en ny nødalarmeringsregion for brann for kommunene i Telemark og Agder poltidistrikt 2013384.pdf 1,6 MB Last ned

Copyright © Søgne Kommune