Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Formannskapet\Møte-2012-12-05
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Formannskapet 05.12.2012.pdf 68,2 KB Last ned
- Saksliste Formannskapet 05.12.2012.pdf 51,6 KB Last ned
PS 13412 Godkjenning av protokoll fra møte formannskapet 21.11.12.pdf 263,8 KB Last ned
PS 13512 Referatsaker.pdf 70,7 KB Last ned
PS 13612 Salg av kommunal grunn i Eikeheia - del av GB 28168.pdf 1,1 MB Last ned
PS 13712 Godkjenning av planprogram - Kommunedelplan for gang- og sykkelveinettet - Søgne kommune.pdf 12,2 MB Last ned
PS 13812 Handlingsplan for fylkesveier.pdf 1,8 MB Last ned
PS 13912 Forslag til boligbyggeprogram.pdf 265,6 KB Last ned
PS 14012 Eventuelt.pdf 68,2 KB Last ned
PS 14112 Søknad om dekning av underskudd Spiren og Søgne barnehage - Konsekvenser knyttet til skatt.pdf 87,1 KB Last ned
PS 14212 RULLERING AV IDRETTENS HANDLINGSPROGRAM 2013-2016.pdf 182,3 KB Last ned
PS 14312 ROMSITUASJONEN VED KORTTIDSREHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER.pdf 197,8 KB Last ned
PS 14412 Økonomiplan 2013-2016, Budsjett 2013.pdf 1,5 MB Last ned
RS 8912 Ber kommunen og Fylkesmannen om å foreta ordentlig undersøkelse av grunnen - Vurdering av rasfare fjellrenskning - GB 71543 - Doktorgården - Lunde Borettslag SBBL 20091041.pdf 107,2 KB Last ned
RS 9012 Protokoll fra styremøte - verneområdestyret 01.11.2012 20123426.pdf 235,1 KB Last ned
RS 9112 Tilbakemelding vedr. risikovurdering av rasfare - Lunde og Leire. Kopi av brev til Beboere på Lunde og Leire vRolf Tag 20091041.pdf 343,6 KB Last ned
Z Protokoll 051212 Formannskapet.pdf 153,1 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune