Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Formannskapet\Møte-2012-11-07
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Formannskapet 07.11.2012.pdf 74,5 KB Last ned
- Saksliste Formannskapet 07.11.2012.pdf 50,7 KB Last ned
PS 11912 Godkjenning av protokoll fra 17.10.2012.pdf 206,7 KB Last ned
PS 12012 Referatsaker.pdf 70,5 KB Last ned
PS 12112 Jegersberg Gård - Interkommunalt rehabiliterings- og kompetansesenter for rusavhengige.pdf 137,6 KB Last ned
PS 12212 Søknader om dekking av underskudd 2011 Spiren og Søgne barnehage.pdf 4,4 MB Last ned
PS 12312 Gjennomføring av reguleringsplanen for Pålsneset.pdf 104,9 KB Last ned
PS 12412 Utsmykking av nye Søgne rådhus.pdf 127 KB Last ned
PS 12512 Eventuelt.pdf 70,4 KB Last ned
RS 7412 Referat fra byggemøte nr. 24 - Søgne rådhus 201253.pdf 2 MB Last ned
RS 7512 Referat fra byggemøte nr. 25 - Søgne rådhus 201253.pdf 2 MB Last ned
RS 7612 Renovering av eksisterende gulv - Notat nr. BL-06 20113169.pdf 1,6 MB Last ned
RS 7712 Månedsrapport fra byggeleder august-oktober 2012 - Søgne Rådhus 20112713.pdf 2,2 MB Last ned
RS 7812 Søknad om omdisponering av gjengrodd landbruksareal til ballbinge - GB 391 - Dvalås 20123077.pdf 1,4 MB Last ned
RS 7912 Ber kommunen og Fylkesmannen om å foreta ordentlig undersøkelse av grunnen - Vurdering av rasfare fjellrenskning - GB 71543 - Doktorgården - Lunde Borettslag SBBL 20091041.pdf 294,4 KB Last ned
RS 8012 Ber om at saken tas videre til mekling - Hundskilen - Kommuneplanens arealdel 2011836.pdf 329,3 KB Last ned
RS 8112 Behov for storbytillegg i Kristiansandsregionen og mer ressurser til kriminalitetsforebygging i Agder Politidistrikt 2011829.pdf 931,5 KB Last ned
RS 8212 TV-Aksjonen NRK - Amnesty International 2012 20121613.pdf 106,9 KB Last ned
RS 8312 Spørsmål om habilitetsvurderinger i 2012 20122838.pdf 1,2 MB Last ned
RS 8412 SV Skriftlige habilitetsvurderinger gjort i 2011 og 2012. 20122838.pdf 62,5 KB Last ned
Z Protokoll formannskapet 07.11.2012.PDF 115,9 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune