Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Formannskapet\Møte-2012-10-17
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Formannskapet 17.10.2012.pdf 68,1 KB Last ned
- Saksliste Formannskapet 17.10.2012.pdf 50,1 KB Last ned
PS 11012 Godkjenning av protokoll fra 26.09.2012..pdf 182,9 KB Last ned
PS 11112 Referatsaker.pdf 71,3 KB Last ned
PS 11212 Kommunal planstrategi.pdf 1,9 MB Last ned
PS 11312 Forvaltningsplan for skjærgårdsparken.pdf 18,9 MB Last ned
PS 11412 Søknad om flytebrygger i Høllebuka.pdf 2,7 MB Last ned
PS 11412 Søknad om flytebrygger i Høllebukta.pdf 2,7 MB Last ned
PS 11512 Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn.pdf 15,3 MB Last ned
PS 11612 Grunnavståelse for bygging av gang- og sykkelvei langs Langenesveien - Bistand til tvungen avståelse.pdf 316,3 KB Last ned
PS 11712 Eventuelt.pdf 69,7 KB Last ned
PS 11812 Båtplasser - Liggetid for fastboende på øyene i Søgne.pdf 74 KB Last ned
RS 6012 Båtplasser til fastboende i Ny-Hellsund - Bruk av kommunal brygge i Prestebukta 20071089.pdf 961,9 KB Last ned
RS 6112 Kommunale båtplasser for fastboende i Ny-Hellesund 20071089.pdf 99,2 KB Last ned
RS 6212 Mailkorrespondanse - båtplasser i Prestebukta 20071089.pdf 574,6 KB Last ned
RS 6312 Behov for båtplas på en almenning i Prestebukta 20071089.pdf 82,1 KB Last ned
RS 6412 Båtplass i Prestebukta 20071089.pdf 59,5 KB Last ned
RS 6512 Båtplasser i Prestebukta 20071089.pdf 92,5 KB Last ned
RS 6612 Spørsmål om båtplass Prestebukta 20071089.pdf 64,8 KB Last ned
RS 6712 Ber om møte - Prestebukta - Båtplasser til fastboende i Ny-Hellesund 20071089.pdf 988,3 KB Last ned
RS 6812 Behov for en båtplass og en parkeringsplass - båt- og parkeringsplass for fastboende i Ny Hellesund i Prestebukta 20071089.pdf 59,9 KB Last ned
RS 6912 Mailkorrespondanse vedr. båtplasser fastboende i Ny-Hellesund 20071089.pdf 131,5 KB Last ned
RS 7012 Innspill til handlingsprogram for fylkesvei 2014 - 2017 20122753.pdf 1,8 MB Last ned
RS 7112 Uttalelse til fartsgrense på Fv.456 - Langenesveien 201254.pdf 369,4 KB Last ned
RS 7212 Uttalelse vedrørende endret fartsgrense Fv 456 Langenesveien 201254.pdf 106,3 KB Last ned
RS 7312 Orientering til Formannskapet ang. nattevaktstilling 20122826.pdf 123,6 KB Last ned
Z Protokoll Formannskapet 17.10.12.PDF 130,7 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune