Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Formannskapet\Møte-2012-08-29
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Formannskapet 29.08.2012.pdf 69,1 KB Last ned
- Saksliste Formannskapet 29.08.2012.pdf 49,2 KB Last ned
PS 8512 Godkjenning av protokoll fra 14.06.12.pdf 73 KB Last ned
PS 8612 Referatsaker.pdf 69,6 KB Last ned
PS 8712 Grunnavståelse for bygging av gang- og sykkelvei langs Langenesveien - Bistand til tvungen avståelse.pdf 2,8 MB Last ned
PS 8812 Songvaar Vekst AS - Søknad om kommunal garanti.pdf 361,4 KB Last ned
PS 8912 Forvaltningsplan for statlige sikra friluftsområder i Skjærgårdsparken, med handlingsplan for 2013-2018..pdf 18,9 MB Last ned
PS 9012 Bygging av høydebasseng Vedderheia nord byggetrinn 2 - fordeling av kostnader.pdf 6,8 MB Last ned
PS 9112 Endring av valgkretser til Stortingsvalg og Kommunestyrevalg i Søgne kommune..pdf 397,9 KB Last ned
PS 9212 Innføring av papirløse utvalgsmøter i Søgne Kommune.pdf 166,2 KB Last ned
PS 9312 KOMMUNAL MEDFINANSERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - ENDRING AV BELØP FOR 2012 ETTER FAKTISK FORBRUK 1. TERTIAL 2012 - SAMHANDLINGSREFORMEN.pdf 1 MB Last ned
PS 9412 Eventuelt formannskapet 29.08.12.pdf 69,2 KB Last ned
RS 4912 Kommunal støtte til Søgneguiden 2012 20121854.pdf 238,3 KB Last ned
RS 5012 Internasjonal strategi for Agder vedtatt 20072998.pdf 3,5 MB Last ned
RS 5112 Avslag på søknad om statlige midler til sikring av friluftslivsområde 2012 - Paradisbukta - GB 1211 20112098.pdf 318,3 KB Last ned
RS 5212 Avslag på søknad om statlige midler til sikring av friluftslivsområdet 2012 - Riveneset GB 3287 20111254.pdf 272,8 KB Last ned
RS 5312 Månedsrapport fra byggleder mai, juni, juli og august 2012 20112713.pdf 2,2 MB Last ned
RS 5412 Møtereferat 09.08.12 fra byggemøte nr. 20 201253.pdf 3,5 MB Last ned
Z Møteprotokoll formannskapet 29.08.12.pdf 160,3 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune