Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Eldrerådet\Møte-2019-10-28
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Eldrerådet 28.10.2019.pdf 85,5 KB Last ned
- Saksliste Eldrerådet 28.10.2019.pdf 84 KB Last ned
PS 3219 Godkjenning av protokoll fra møte 23.09.2019.pdf 164,4 KB Last ned
PS 3319 2. tertialrapport 2019.pdf 2,7 MB Last ned
PS 3419 Referatsaker 28.10.2019.pdf 66 KB Last ned
PS 3519 Eventuelt 28.10.2019.pdf 66,4 KB Last ned
RS 6519 VS Forslag til medlemmer råd for funksjonshemmede og seniorråd.pdf 988,4 KB Last ned
RS 6619 VS Forslag til medlemmer råd for funksjonshemmede og seniorråd.pdf 988,4 KB Last ned
RS 6719 Forslag på medlemmer til rådene - svar fra Søgne kommune.pdf 80,6 KB Last ned
RS 6819 Høringssvar - saksnummer 201912019 - Kristiansand kommune - fra Eldrerådet i Søgne kommune.pdf 131,5 KB Last ned
RS 6919 Lenke til veileder for Eldreråd.pdf 78,7 KB Last ned
RS 7019 Informasjon om møte 31.10.19.pdf 707 KB Last ned
RS 7119 Eldrerådet Årsmelding 2018.pdf 842,4 KB Last ned
RS 7219 Møteprotokoll Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 12.09.2019.pdf 486,2 KB Last ned
RS 7319 VS Artikkel på Vest-Agder fylkeskommunes hjemmeside Aldersvennlig.no.pdf 265,8 KB Last ned
RS 7419 VS Smarttelefon og synshemmede Egenmestring og sosial kontakt.pdf 469,1 KB Last ned
RS 7519 Varsel om oppstart av planarbeid i forbindelse med detaljregulering Kleplandsveien 4, 6, 8 m.fl. Plan ID 201905 - Eldrerådet.pdf 6,6 MB Last ned
RS 7619 Melding om vedtak av detaljregulering for Kjellandsheia vest - Plan ID 201811.pdf 23,1 MB Last ned
RS 7719 Melding om vedtak av detaljregulering for Oftenesheia - Plan ID 201812.pdf 16,9 MB Last ned
zMøteprotokoll møte i Eldrerådet 28.10.2019.pdf 246,1 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune