Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Eldrerådet\Møte-2019-09-23
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Eldrerådet 23.09.2019.pdf 89,7 KB Last ned
- Saksliste Eldrerådet 23.09.2019.pdf 97,8 KB Last ned
PS 2819 Godkjenning av protokoll fra møte 27.05.2019.pdf 201,9 KB Last ned
PS 2919 Fondsplasserte legater og gaver knyttet til omsorgssektoren.pdf 111 KB Last ned
PS 3019 Referatsaker 23.09.2019.pdf 64,6 KB Last ned
PS 3119 Eventuelt 23.09.2019.pdf 65,1 KB Last ned
RS 4819 Melding om vedtak av detaljreguleringsplan for Søgne omsorgsenter - Plan ID 201706.pdf 6,1 MB Last ned
RS 4919 Offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for Tangheia-Osebakken - Plan ID 201516.pdf 17 MB Last ned
RS 5019 Offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for Oftenesheia - Plan ID 201812.pdf 21,3 MB Last ned
RS 5119 Offentlig ettersyn og høring av detaljreguleringsplan for Kjellandsheia vest - Plan ID 201811.pdf 16,4 MB Last ned
RS 5219 Offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for deler av Søvigheia - Plan ID 201802.pdf 10,1 MB Last ned
RS 5319 Melding om vedtak av mindre endring av detaljreguleringsplan for Åros felt C - felt C3.pdf 3,9 MB Last ned
RS 5419 Melding om vedtak av detaljreguleringsplan for ny kollektivterminal på Tangvall - Plan ID 201703.pdf 17,3 MB Last ned
RS 5519 Melding om vedtak av detaljregulering for skolesenter og idrettsanlegg - Plan ID 201606.pdf 869,4 KB Last ned
RS 5619 Varsel om igangsetting av detaljregulering av Stifjellet - Åros - Eldrerådet.pdf 2,5 MB Last ned
RS 5719 Kunngjøring om oppstart av detaljert reguleringsplan for del av Kossevigheia - GB 16195 m.fl. - Eldrerådet.pdf 22,7 MB Last ned
RS 5819 Annonse kunngjøring - Detaljregulering for Liane.pdf 868,3 KB Last ned
RS 5919 Melding om vedtak av detaljregulering for del av Søvigheia - Plan ID 201802.pdf 8,8 MB Last ned
RS 6019 VS Svar vedr. henvendelse om rett til gratis tannbehandling.pdf 407,2 KB Last ned
RS 6119 Høring ny Forskrift om tildeling av langtidsopphold eller tilsvarende botilbud særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - nye Kristiansand.pdf 606,7 KB Last ned
RS 6219 Referat fra møte i Eldrerådet 19.08.2019.pdf 147,7 KB Last ned
RS 6319 Referat fra fellesmøte 19.08.2019 - Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet.pdf 44,4 MB Last ned
RS 6419 VS Referat fra møtet 22.08.19 med representative råd i Songdalen, Søgne og Kristiansand.pdf 1,1 MB Last ned
zMøteprotokoll fra møte i Eldrerådet 23.09.2019.pdf 220 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune