Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Eldrerådet\Møte-2019-01-28
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Eldrerådet 28.01.2019.pdf 91,2 KB Last ned
- Saksliste Eldrerådet 28.01.2019.pdf 82,3 KB Last ned
PS 119 Godkjenning av protokoll fra møte 13.11.2018.pdf 248,5 KB Last ned
PS 219 Årsmelding - Eldrerådet 2018.pdf 266,3 KB Last ned
PS 319 Referatsaker 28.01.2019.pdf 66,3 KB Last ned
PS 419 Eventuelt 28.01.2019.pdf 66,8 KB Last ned
PS 519 Handlingsplan -forebygging av alvorlig vold blant barn og unge.pdf 831 KB Last ned
RS 1019 Varsel om igangsetting av områderegulering for Kjellandsheia Nord - Mjåland - Eldrerådet.pdf 6 MB Last ned
RS 1119 Offentlig ettersyn og høring av detaljreguleringsplan for ny kollektivterminal på Tangvall - Plan ID 201703.pdf 14 MB Last ned
RS 119 Fastlegeordningen.pdf 150,9 KB Last ned
RS 219 Høringsbrev - ny budsjett og regnskapsforskrift og ny forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom.pdf 2,2 MB Last ned
RS 319 Brev til eldrerådet.pdf 202,9 KB Last ned
RS 419 Møteprotokoll - Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 14.11.2018.pdf 715,3 KB Last ned
RS 519 Referat fra fellesmøte seniorrådene Nye Kristiansand.pdf 203,5 KB Last ned
RS 619 VS Eldre er en samfunnsressurs selv om de har gått ut av arbeidslivet..pdf 871,2 KB Last ned
RS 719 VS SV NIBR rapport 2014.pdf 142 KB Last ned
RS 819 Varsel om igangsetting av detaljregulering Kjellandsheia vest - Plan ID 201811.pdf 1,6 MB Last ned
RS 919 Varsel om igangsetting av detaljregulering Oftenesheia - Plan ID 201812.pdf 1,6 MB Last ned
zMøteprotokoll møte i Eldrerådet 28.01.2019.pdf 257,9 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune