Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Eldrerådet\Møte-2016-11-14
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Eldrerådet 14.11.2016.pdf 87,7 KB Last ned
- Saksliste Eldrerådet 14.11.2016.pdf 6,6 KB Last ned
PS 3416 Godkjenning av protokoll fra møte 26.09.2016.pdf 157,2 KB Last ned
PS 3516 Referatsaker 14.11.2016.pdf 70,7 KB Last ned
PS 3616 Saksfremlegg - Politisk møteplan 2017.pdf 144,8 KB Last ned
PS 3716 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20.pdf 4,2 MB Last ned
PS 3816 Høring av reguleringsplanen for Nymoen - Plan ID 201417.pdf 34,2 MB Last ned
PS 3916 Melding om vedtak- Detaljregulering for del av Konvalldalen (plan ID 201216).pdf 5 MB Last ned
PS 4016 Varsel om oppstart av planarbeid for regulering av turvei langs Søgneelva - Plan ID 201611.pdf 2,3 MB Last ned
PS 4116 Offentlig ettersyn og høring - Detaljregulering for Vedderheia nord B22 PLAN ID 201602.pdf 19 MB Last ned
PS 4216 Varsel om igangsetting av detaljregulering skiftodden på Oftenes - Eldrerådet.pdf 5,2 MB Last ned
PS 4316 Varsel om oppstart av detaljregulering - Planområdet Felt BE3 - Eldrerådet.pdf 349,2 KB Last ned
PS 4416 Eventuelt 14.11.2016.pdf 68 KB Last ned
RS 5616 FNs internasjonale eldredag.pdf 113,8 KB Last ned
RS 5716 Kursinvitasjon - Hvordan drive godt eldrerådsarbeid.pdf 3 MB Last ned
RS 5816 Har du lyst til å bli velferdsteknologiambassadør.pdf 1,5 MB Last ned
RS 5916 Brosjyre om alkovett i livskriser.pdf 406,8 KB Last ned
RS 6016 Tilskudd - aktivitet for seniorer og eldre.pdf 415,6 KB Last ned
Z Protokoll - Eldrerådet 14.11.pdf 379,8 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune