Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Eldrerådet\Møte-2016-02-01
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Eldrerådet 01.02.2016.pdf 79,5 KB Last ned
- Saksliste Eldrerådet 01.02.2016.pdf 108,1 KB Last ned
PS 116 Godkjenning av protokoll fra møte 16.11.15.pdf 205,1 KB Last ned
PS 216 Konstituering av Søgne Eldreråd for perioden 2015 - 2019.pdf 77,1 KB Last ned
PS 316 Valg av styremedlem og vararepresentant til Søgne Seniorsenter.pdf 74,4 KB Last ned
PS 416 Referatsaker - 01.02.16.pdf 66,4 KB Last ned
PS 516 Eventuelt - 01.02.16.pdf 63,9 KB Last ned
RS 1016 Melding om vedtak - Områderegulering for Kjellandsheia syd Plan ID 201219.pdf 2,9 MB Last ned
RS 1116 Offentlig ettersyn og høring av kommunedelplanen for Tangvall.pdf 36,8 MB Last ned
RS 116 Varsel - Oppstart av privat reguleringsplanarbeid - Detaljregulering - Tangheia - Planid 201516 - Eldrerådet.pdf 7,9 MB Last ned
RS 1216 Områderegulering Sandripheia Fritidspark - Vennesla - Eldrerådet i Søgne.pdf 2 MB Last ned
RS 1316 Fv. 456 Stokkeland bru - melding om oppstart av planarbeid - Eldrerådet.pdf 1,8 MB Last ned
RS 1416 ANNMODNING OM Å SKIFTE UT EKSISTERENDE STOLER PÅ VENTEROMMET PÅ SØGNE LEGESENTER..pdf 100,3 KB Last ned
RS 1516 Tilskudd - aktivitet for seniorer og eldre.pdf 415,7 KB Last ned
RS 1616 Møteinnkalling 16.11.15Fylkeseldrerådet i Vest-Agder.pdf 353,3 KB Last ned
RS 1716 Møteprotokoll 16.11.15 - fylkeseldrerådet.pdf 443,7 KB Last ned
RS 1816 Fylkeseldrerådet - Møteprotokoll 05.11.2015.pdf 361,7 KB Last ned
RS 1916 Eldrerådskurs 30.03.16 - 01.04.16.pdf 2,4 MB Last ned
RS 2016 VS Til Eldrerådets leder og sekretariat - PROGRAM Eldrerådskurs 2016.pdf 1,4 MB Last ned
RS 2116 Invitasjon til brunchmøte 8 januar - Pensjonistforbundet og Norges røde kors.pdf 275,2 KB Last ned
RS 216 Varsel - Oppstart av privat reguleringsplanarbeid - Detaljregulering - Tangheiea - Planid 201516.pdf 7 MB Last ned
RS 2216 Brev til Eldrerådet i kommunen - Ny likestillings og diskrimineringslov.pdf 1,4 MB Last ned
RS 2316 Demensplan 2020 - Et mer demensvennlig samfunn.pdf 7,6 MB Last ned
RS 2416 Sammendrag - forskningsresultat Morgendagens aktivitetssentre 2014-2016.pdf 3,9 MB Last ned
RS 2516 Fylke - Innkalling til møte i fylkeseldrerådet i Vest-Agder og opplæring 29.01.16.pdf 978,2 KB Last ned
RS 2616 Kursinvitasjon - Eldrerådet i arbeid.pdf 220,9 KB Last ned
RS 316 Utsatt høringsfrist - Kommunedelplan for Tangvall.pdf 75,7 KB Last ned
RS 416 Melding om vedtak - Kommunedelplan for sykkel.pdf 11,5 MB Last ned
RS 516 Melding om vedtak - detaljregulering for Holmenfoss kraftverk - Plan ID 200902.pdf 7,5 MB Last ned
RS 616 Offentlig ettersyn og høring - Detaljregulering for Selskjær 16 - Plan ID 201415.pdf 24,6 MB Last ned
RS 716 Uttalelse til detaljreguleringsplan ved off. ettersyn - plan ID 201509 Langenesveien 290 - 292 og 294.pdf 233 KB Last ned
RS 816 Offentlig ettersyn og høring av oppheving av reguleringsplaner på Tangvall.pdf 5,9 MB Last ned
RS 916 Melding om vedtak - Områderegulering for Ausviga - plan ID 201209.pdf 9,4 MB Last ned
Zmøteprotokoll eldreråd 01.02.16.pdf 259 KB Last ned
Zmøteprotokoll eldreråd01.02.16.pdf 259 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune