Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Eldrerådet\Møte-2015-08-31
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Eldrerådet 31.08.2015.pdf 149,7 KB Last ned
- Saksliste Eldrerådet 31.08.2015.pdf 140,3 KB Last ned
PS 2215 Organisering av eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne for valgperioden 2015-2019.pdf 1,4 MB Last ned
PS 2315 Helseoversikt og plan for folkehelse i Søgne 2015-19.pdf 1,6 MB Last ned
PS 2415 Referatsaker - 31.08.15.pdf 198,7 KB Last ned
PS 2515 Eventuelt - 31.08.15.pdf 197,4 KB Last ned
RS 4315 Varsel om igangsetting av detaljregulering Braneset 38A - Åros - GB 20591 og deler av GB 20554.pdf 2,1 MB Last ned
RS 4415 Varsel om oppstart av detaljregulering for Årossanden 5 og 7.pdf 1,7 MB Last ned
RS 4515 Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Detaljregulering for Langenesveien 290 - 292 og 294 - Plan ID 201509 - Eldrerådet.pdf 146,2 KB Last ned
RS 4615 Fylkeseldrerådsprisen i vest-Agder 2015.pdf 218,9 KB Last ned
RS 4715 Erfaringskonferanse for tilskuddsordningen Aktivitetssentra for seniorer og eldre 2. november 2015 - hold av datoen.pdf 93,8 KB Last ned
RS 4815 Kunngjøring av vedtak- kommunedelplan for E39 Volleberg - Dølebru.pdf 233,6 KB Last ned
RS 4915 Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414.pdf 12,1 MB Last ned
RS 5015 Varsel om igangsetting av detaljregulering - del av Amfeneset - GB 2414 og GB 2460.pdf 5,9 MB Last ned
RS 5115 Årsmelding 2014 - Fylkeseldrerådet i Vest-Agder.pdf 1,2 MB Last ned
RS 5215 Melding om påbegynt planarbeid - GB 2114 - 2350 - 23209 - 2113 - kunngjøring om oppstart av detaljplan - " Vaglen brygge .pdf 5,7 MB Last ned
RS 5315 Møteprotokoll 21.05.15 - Fylkeseldrerådet.pdf 436,5 KB Last ned
ZMøteprotokoll fra eldrerådet 31.08.15.pdf 261,2 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune