Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Eldrerådet\Møte-2015-04-13
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Eldrerådet 13.04.2015.pdf 63,2 KB Last ned
- Saksliste Eldrerådet 13.04.2015.pdf 51,5 KB Last ned
PS 1015 Referatsaker 13.04.15.pdf 67,7 KB Last ned
PS 1115 Eventuelt 13.04.15.pdf 75,5 KB Last ned
PS 915 Godkjenning av protokoll fra møtet i Eldrerådet 02.03.15.pdf 193,8 KB Last ned
RS 1915 Hjemmesiden - lyttevennprosjektet.pdf 85,6 KB Last ned
RS 2015 Særutskrift Husleie i kommunale utleieboliger - markedsleie.pdf 126,4 KB Last ned
RS 2115 Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla.pdf 2,1 MB Last ned
RS 2215 RS 715 Referat møte mellom organisasjoner som jobber for eldre i Søgne Kommune - Svar fra kommunalsjef.pdf 130,4 KB Last ned
RS 2315 Eldrerådet RS 815 02.03.15 Rapport om bruk av institusjonsplasser m.m. 4. Kvartal 2014 - oppfølging.pdf 62,6 KB Last ned
RS 2415 Møteinnkalling - fylkeseldrerådet, 23.03.15.pdf 218 KB Last ned
RS 2515 Møteprotokoll 23.03.15 - Fylkeseldrerådet.pdf 166,4 KB Last ned
RS 2615 Tilsynsmelding 2014.pdf 132,7 KB Last ned
RS 2715 Offentlig ettersyn og høring av reguleringsplanen - Blåsmoen 20 og 20 B - Plan ID 201411.pdf 91,4 KB Last ned
RS 2815 Offentlig ettersyn og høring - detaljregulering - Dvalås syd - Plan ID 201401.pdf 5,4 MB Last ned
RS 2915 Andre gangs begrenset høring - Reguleringsplan for Indre Trysnes.pdf 2,4 MB Last ned
RS 3015 Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet for 2015.pdf 1 MB Last ned
RS 3115 Innkalling til budsjettseminar 2. og 3. juni i Søgne rådhus (kommunestyresalen) - Oppstart av arbeidet med budsjett for 2016 og økonomiplan 2016-2019.pdf 92,6 KB Last ned
Z Møteprotokoll eldrerådet 13.04.15.pdf 95,4 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune