Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Eldrerådet\Møte-2015-03-02
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Eldrerådet 02.03.2015.pdf 64,8 KB Last ned
- Saksliste Eldrerådet 02.03.2015.pdf 52,5 KB Last ned
PS 415 Godkjenning av protokoll fra møte i eldrerådet 02.02.15.pdf 147,8 KB Last ned
PS 515 Referatsaker 02.03.15.pdf 67,8 KB Last ned
PS 615 Eldrerådets årsmelding 2014.pdf 162,3 KB Last ned
PS 715 Husleie i kommunale utleieboliger - markedsleie.pdf 113,9 KB Last ned
PS 815 Eventuelt 02.03.15.pdf 65,7 KB Last ned
RS 1015 Møteprotokoll 19.02.15 - Fylkeseldrerådet i Vest-Agder.pdf 170,6 KB Last ned
RS 1115 Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder.pdf 854,3 KB Last ned
RS 1215 LIM-planen - regional plan for likestilling, inkludering og mangfold 2015-2027 (endelig plan).pdf 4,9 MB Last ned
RS 1315 Boliggjøring av eldreomsorgen - rapport fra NOVA.pdf 2,5 MB Last ned
RS 1415 Planer for et aldrende samfunn Bolig og tjenester for eldre i kommunene - Rapport for NOVA.pdf 1,6 MB Last ned
RS 1515 Vi må alle være mer brysomme - innlegg i Aftenposten 01.02.15.pdf 190,4 KB Last ned
RS 1615 PS 915 Eventuelt tjenesteutvalget 11.02.15 - Saker til eldrerådet og rådet for mennesker for nedsatt funksjonsevne.pdf 86,7 KB Last ned
RS 1715 Budsjett Eldrerådet 2015.pdf 37,6 KB Last ned
RS 1815 Invitasjon til vårkonferanse 4. mai 2015 - Fylkeseldrerådet i Vest-Agder.pdf 613,7 KB Last ned
RS 315 Varsel om oppstart av planarbeid - merknader sendes innen 20.02.15.pdf 1,4 MB Last ned
RS 415 Kunngjøring - oppstart detaljregulering etter pbl § 12-8 og oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale etter pbl § 17-4.pdf 560,5 KB Last ned
RS 515 Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering - Åros.pdf 1,1 MB Last ned
RS 615 Begrenset høring - Reguleringsplan for Indre Trysnes.pdf 12,2 MB Last ned
RS 715 Referat møte mellom organisasjoner som jobber for eldre i Søgne Kommune.pdf 308,3 KB Last ned
RS 815 Rapport om bruk av institusjonsplasser m.m. 4. Kvartal 2014.pdf 73,4 KB Last ned
RS 915 Fylkeseldrerådet - møteinnkalling 19.02.15.pdf 166,8 KB Last ned
Z Møteprotokoll eldererådet 02.03.15.pdf 119,5 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune