Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Eldrerådet\Møte-2014-03-31
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Eldrerådet 31.03.2014.pdf 64,5 KB Last ned
- Saksliste Eldrerådet 31.03.2014.pdf 52,9 KB Last ned
PS 1114 Godkjenning av protokoll etter møtet 24.2.2014.pdf 203,5 KB Last ned
PS 1214 Referatsaker 31.3.2014.pdf 67,2 KB Last ned
PS 1314 Fylkespris for eldre 2014 - forslag fra Søgne eldreråd.pdf 172,1 KB Last ned
PS 1414 Eventuelt 31.3.2014.pdf 61,3 KB Last ned
RS 2714 Råd, regler og representasjon - rapport fra NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning) 2014.pdf 1,1 MB Last ned
RS 2814 Årsmelding for 2013 - Pasient- og Brukerombudet.pdf 1 MB Last ned
RS 2914 Øyeblikkelig hjelp på vei - Artikkel i Kommunal rapport 14.11.2013.pdf 6,4 MB Last ned
RS 3014 Samarbeider om øyeblikkelig hjelp - Artikkel i Kommunal Rapport 21.11.2013.pdf 2,2 MB Last ned
RS 3114 Fylkeseldrerådet 03.03.14 - Møteinnkalling.pdf 5,8 KB Last ned
RS 3214 Møteprotokoll 03.03.14 - Fylkeseldrerådet.pdf 5,8 KB Last ned
RS 3314 Stengning av bassenget - leserinnlegg i Budstikka 5.2.2014.pdf 1,9 MB Last ned
RS 3414 Vil slutte å kjøre ut mat - Artikkel i Budstikka 19.2.2014.pdf 2,3 MB Last ned
RS 3514 Bli en lesevenn - Artikkel i Budstikka 26.2.2014.pdf 3,6 MB Last ned
RS 3614 Vil revolusjonere - Ønsker landsby for demente Artikkel i Rogalands avis 19.2.2014.pdf 218,7 KB Last ned
RS 3714 Dabber demensbølgen av Artikkel i Klassekampen 20.2.2014.pdf 363,4 KB Last ned
RS 3814 Mail meg, doktor! - Fædrelandsvennen 19.3.2014.pdf 1,6 MB Last ned
RS 3914 Jeg føler meg tvunget til å sitte hjemme, og det er fortvilende. - Fædrelandsvennen 20.3.2014.pdf 3,2 MB Last ned
RS 4014 Grunnloven som beskyttelse - Morgenbladet 21.3.2014.pdf 4,5 MB Last ned
RS 4114 Ber helsesjefen ta initiativ til snarlig møte for oppklaring etter påstander om etablerte institutter i Søgne.pdf 458,6 KB Last ned
RS 4214 Brev fra Helge Andresen, gruppeleder Søgne Høyre, angående brev fra Alexander Peersen.pdf 33 KB Last ned
RS 4214 Invitasjon til fylkeseldrerådets vårkonferanse, 14.05.2014 - Rosfjord Strandhotell.pdf 5,8 KB Last ned
RS 4314 Invitasjon til fylkeseldrerådets vårkonferanse, 14.05.2014 - Rosfjord Strandhotell.pdf 5,8 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune