Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Eldrerådet\Møte-2013-02-11
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Eldrerådet 11.02.2013.pdf 64,3 KB Last ned
- Saksliste Eldrerådet 11.02.2013.pdf 51,6 KB Last ned
PS 1013 Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013 - 2016.pdf 340,6 KB Last ned
PS 1113 Eventuelt februar 2013.pdf 62,8 KB Last ned
PS 613 Godkjenning av protokoll etter møtet 14.1.2013.pdf 156,4 KB Last ned
PS 713 Referatsaker februar 2013.pdf 66,5 KB Last ned
PS 813 Offentlig ettersyn reguleringsplan for gang- og sykkelvei Ormelia - Lohnelier.pdf 2,2 MB Last ned
PS 913 Reguleringsplan for Kvernhustangen - offentlig ettersyn.pdf 13 MB Last ned
RS 1013 Beskrivelse av prosjekt, kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH), Søgne og Songdalen.pdf 248,4 KB Last ned
RS 1113 Rapport - Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold.pdf 1,1 MB Last ned
RS 1213 Melding om områderegulering og detaljregulering - Leireheia - Plan ID 201220.pdf 2,2 MB Last ned
RS 1313 Varsling om påbegynt planarbeid - Områderegulering for Skifteråsen.pdf 1,4 MB Last ned
RS 1413 Uhygge på sykehjemmet - artikkel i A-magasinet 4.1.2013.pdf 2,7 MB Last ned
RS 1513 Ruspasienter et problem ved flere sykehjem. Artikkel i Aftenposten 5.1.2013..pdf 1,7 MB Last ned
RS 1613 Kan få 9.000 ekstra sykehjemsplasser - gratis. Artikkel i Kommunal Rapport 17.1.2013..pdf 839,8 KB Last ned
RS 1713 God start og stor entusiasme. Artikkel i Kommunal Rapport 13.12.2012..pdf 727,4 KB Last ned
RS 1813 Voldsomt sprik i sykehusutgifter. Artikkel i Kommunal Rapport 17.1.2013..pdf 401,5 KB Last ned
RS 1913 Vil lyssette Kvernhusløypa - Artikkel i Fædrelandsvennen 29.1.2013.pdf 4,6 MB Last ned
RS 2013 Lysløypa skal gavne alle - Artikkel i Budstikka 30.1.2013.pdf 1,7 MB Last ned
RS 2113 Kommunestyret i Søgne utsatte lysløypa. Artikkel i Fædrelandsvennen 1.2.2013..pdf 469,4 KB Last ned
RS 813 Årsmelding 2012 - Lyttevennprosjekt i kommunene.pdf 405,4 KB Last ned
RS 913 Folkehelseprofil 2013 - Søgne.pdf 1,4 MB Last ned
Z Forslag til protokoll etter møtet i eldrerådet 11.2.2013.pdf 88,4 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune