Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Eldrerådet\Møte-2012-10-15
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Eldrerådet 15.10.2012.pdf 68,2 KB Last ned
- Saksliste Eldrerådet 15.10.2012.pdf 50,2 KB Last ned
PS 2612 Godkjenning av protokoll etter møtet 10.9.2012.pdf 153,1 KB Last ned
PS 2712 Referatsaker oktober 2012.pdf 69,8 KB Last ned
PS 2812 Utgifter ved samhandlingsreformen.pdf 4,4 MB Last ned
PS 2912 Pasientskader i kommunalhelsetjenesten.pdf 897,9 KB Last ned
PS 3012 Yngreomsorg.pdf 1,1 MB Last ned
PS 3112 Eventuelt oktober 2012.pdf 64,4 KB Last ned
RS 4412 Varsel om oppstart av kommunedelplan for sykkel - Heftet er oversendt.pdf 10 MB Last ned
RS 4512 Reguleringsplan for Boligområde ved Fjellstien.pdf 1,8 MB Last ned
RS 4612 Varsel om igangsetting av detaljreguleringsplan - Bolig - GB 71140 - Lohneveien 66.pdf 904,1 KB Last ned
RS 4712 Annonse vedr. varsel om igangsetting av detaljregulering for del av Lunde GB 71182 og GB 71183.pdf 447,7 KB Last ned
RS 4812 Oversendelse av referat fra oppstartmøte vedr. varsel om igangsetting av detaljregulering for del av Lunde.pdf 419,3 KB Last ned
RS 4912 De eldste blir liggende hjemme, artikkel i Kommunal Rapport 13.9.2012.pdf 677,9 KB Last ned
RS 5012 Verre å få plass i hver tredje kommune, artikkel i Kommunal Rapport 20.9.2012.pdf 200,8 KB Last ned
RS 5112 40 000 demente bor hjemmeIngen fulgte opp da forvirret 92-åring ikke åpnetDemente får ikke rettighetene sine, Artikkelserie i Aftenposten 1., 3. og 4.9.2012.pdf 1,7 MB Last ned
Z Protokoll etter møte 15.10.2012.pdf 83 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune